top of page


STEINER10
10. klasse på steiner

På steinerskolen handler det ikke om, at fylde en spand (med viden) men at tænde en ild. At tænde en ild i dig for lige dét, du brænder for.
Du har sikkert tidligere haft en masse boglige fag. Men måske bliver din ild tændt, når du maler? Eller har plasticering (ler), spiller musik, opfører skuespil eller arbejder i træ.


I 10. klasse på steiner har du mulighed for at prøve alle de fag, du normalt ikke har på en folkeskole. Oven i det rejser vi en masse sammen.

Der vil selvfølgelig også være boglige fag, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Fx. lærer og forstår vi de matematiske begreber cosinus og sinus ved at tage på landmålertur, hvor vi måler et stykke land op, for at bruge målingerne til at kunne tegne et nøjagtigt kort af det opmålte land.

I kvartalsopgaven får du mulighed for at fordybe dig i et emne, du brænder for i tre måneder. Undervejs bliver du klogere både på dig selv og på det emne, du vælger. Opgaven afsluttes med en praktisk, kunstnerisk og en teoretisk del.

Her er ingen karakterer eller eksamener og fyldt med kreative fag, musik, drama, håndværk og rejser.
Vores 10. klasse er direkte adgangsgivende til Steiner HF.

Vores 10. klasse er både for dig, der allerede er steinerelev og for dig, som har afsluttet eller afslutter 9. klasse på en anden skole, og som har lyst til et skoleår med masser af variation og til at prøve kræfter med mange typer af fag og projekter, samtidig med at du får meritgivende undervisning, der giver direkte adgang til Steiner HF. Har du overvejet 10. klasse på en efterskole, men vil egentlig helst sove hjemme, er vores 10. klasse også en god mulighed. Vores 10. klasse er karakter- og eksamensfri.  

I vores 10. klasse får du oplevelser, musiske og håndværksmæssige skills, mens du undervises efter læreplanen for 10. klasses afgangsprøve.
I nogle af fagene højnes det faglige niveau, så det er meritgivende til Steiner HF.  

Efter 10. klasse kan du vælge at fortsætte på vores Steiner HF - læs mere om hf'en her.

Har du lyst til at være med?
Så kontakt os her eller ring på 65 95 70 04 - vi har stadig plads til dig!

Kunst- og håndværksfag

I 10. klasse har du desuden træsløjd, møbeldesign, plasticering (formgivning), kobbersmedning, maling, tekstil og korttegning.

 

Drama, musik og scenografi samt kor og orkester

Du har drama, inklusiv musik og scenografiopbygning, samt kor og orkester, som afsluttes med en kor- og orkesterrejse til udlandet til foråret. Du kommer også på en dramafestival sammen med andre 10. klasser fra landets steinerskoler.  

Bevægelsesfag

Hver uge har du idræt og eurytmi. Eurytmi er en kunstnerisk udtryksform, hvor man bruger sin krop/bevægelse som instrument, og hvor du oplever dig selv og verden på en vågen og bevidst måde.   

Rejser og udvekslingsophold

Der er kulturrejser til Storbritannien og Tyskland og en oplevelsesrejse til Sverige på programmet. Derudover er der mulighed for udvekslingsophold på andre steinerskoler i ind- og udland i løbet af året. 

Charlietur, der handler om samarbejde

En tur for hele overbygningen, der styrker relationer, sammenhold og samarbejde på tværs af klasserne på en sjov, hyggelig og oplevelsesrig tur over nogle dage.

Landmålertur

I starten af året kommer du på landmålertur et sted i Danmark, hvor du bruger matematikken bag landmåling og efterfølgende udarbejder og lærer principperne bag korttegning.

Kvartalsopgave

I 10. klasse laves en såkaldt kvartalsopgave. Opgaven hedder sådan, fordi man får et kvartal, altså tre måneder til opgaven. Det er op til den enkelte elev at vægte fordelingen af opgavens tre bundne elementer; en teoretiske, en praktisk og en kunstneriske del. Læs mere om årskvartalsopgaver her 

 

Økonomi

Se skolepengetakster her
Se bilag til økonomi her


 

 Tilmelding og mere information kan fås  her  eller på telefon 65 95 70 04

bottom of page