Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri kan du søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Afgangselever fra Steiner HF afslutter med et vidnesbyrd, der formelt er sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer.

Som elev på Steiner HF i Odense, vil du, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis HF-fagpakke giver adgang til, og på universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.

For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af vidnesbyrdet for Steiner HF. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Mød tidligere elever, som har taget deres afgangseksamen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kommende Steiner HF. De fortæller om deres vej efter steinerskolen og de uddannelser, de nu er i gang med. 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Lindvedvej 64, 5260 Odense S

Tlf: 65 95 70 04

Mail: hf@rss-odense.dk

Vil du høre mere om Steiner HF, vil nuværende elever og lærere gerne fortælle om deres oplevelse af uddannelsen

  • Black Instagram Icon
  • Facebook Social Icon
Rudolf Steiner-Skolen i Odense med Steiner HF
Mikkel læser arabisk på KU