top of page

KONTAKT OS!
VI HAR PLADS
TIL FLERE

 

DAGLIGDAGEN

FAG

KREATIVITET

EFTER STEINER HF

Steiner HF er en HF-ungdomsuddannelse, der kombinerer de humanistiske og naturvidenskabelige kernefag med sprog, kunst, musik, drama, billedkunst og håndværk. Her er høj faglighed - også i kunstneriske og håndværksmæssige fag

HF med kunst,

kvanteteori og håndværk

 

Steiner HF i Odense er en ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer og med høj faglighed - også i håndværk, musik og kunst.  

Uddannelsen indeholder desuden fælles og individuelle projekter og studierejser. 

Den brede variation af fag giver dig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. Du opnår dermed et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning. 

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. 

HF på højt niveau uden eksamen og karakterer

 

På Steiner HF får du - i stedet for karakterer og eksamen - udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats i tæt samarbejde med dine undervisere,

Ved uddannelsens afslutning får du en omfattende skriftlig evaluering, det afsluttende vidnesbyrd.

Vi har ledige pladser, så kontakt os for at høre mere og kom evt. på besøg. Vi har også brobygningsforløb

Du kan også være med

Du behøver ikke at have gået på en steinerskole får at tage en Steiner HF.

 

Du kan søge SU og Ungdomskort og få studiekort på lige fod med andre, der går på en godkendt  ungdomsuddannelse.

I 1. og 2. Steiner HF kan fripladstilskud desuden søges i både Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje.

Gennem skolens rejsepulje kan Steiner HF-elever endvidere søge om økonomisk hjælp til rejser.

Kommer du langvejs fra, er vi gerne behjælpelig med at finde dig en både god og billig bolig.

bottom of page