Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri kan du søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Afgangselever fra Steiner HF afslutter med et vidnesbyrd, der formelt er sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer.

Som elev på Steiner HF i Odense, vil du, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis HF-fagpakke giver adgang til, og på universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.

For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af vidnesbyrdet for Steiner HF. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Læs faktaark: 'Videre uddannelse efter Steiner HF - hvad kan man?' her

Mød tidligere elever, som har taget deres afgangseksamen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kommende Steiner HF. De fortæller om deres vej efter steinerskolen og de uddannelser, de nu er i gang med. 

Fra steinerskolen til innovation og design på DTU

Viktor dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. I dag læser han innovation og design på DTU i København.

Da jeg var færdig på steinerskolen flyttede min kæreste og jeg til Berlin, fordi vi trængte til at rejse ud og gøre noget helt andet. I Berlin arbejdede jeg bl.a. med at passe børn samt på specialkaffe-caféer. Da jeg regnede med at ville søge ind på arkitektskolen eller universitetet for at blive...

Fra steinerskolen til Syddansk Universitet og robotteknologi

Markus dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2016. I dag læser han til Civilingeniør i Robotteknologi på SDU i Odense.

Det har nok længe ligget i kortene, at jeg skulle uddanne mig til det, jeg er i gang med nu. Da 3-D-printerne kom frem, var jeg meget optaget af det, og jeg byggede selv en i forbindelse med en opgave på steinerskolen. I 1. vg. var jeg i erhvervspraktik hos en odenseansk robot- og softwarevirksomhed...

Fra steinerskolen til møbelsnedkeruddannelsen

Johanne dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. I dag er hun ved at uddanne sig til møbelsnedker på Next>eud i København.

Efter steinerskolen tog jeg på højskole i Silkeborg i et halvt år. Her arbejdede jeg sideløbende som handicapmedhjælper for en af eleverne på højskolen. Højskoleopholdet inkluderede bl.a. et to måneders ophold i Uganda i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor vi skulle observere nogle af deres...

Fra steinerskolen til Next Creative i København

Jeppe dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2015. I dag er han i gang med teater-, event- og av-teknikeruddannelsen på Next Creative i København, hvor planen er at specialisere sig til lydtekniker.

I overbygningen på steinerskolen stod jeg ofte, sammen med en kammerat, for lyd og lys, når der var forskellige arrangementer som fx skuespil og koncerter. Det var spændende, men dengang jeg var sikker på, at jeg ville være økonom. Efter steinerskolen var jeg i godt et års tid ansat i Odense Kom...

Fra steinerskolen til jordemoderstuderende

Ane dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. I dag læser hun til jordemoder på Københavns Professionshøjskole.

Da jeg var færdig på steinerskolen havde min kæreste og jeg egentlig lyst til at komme ud at rejse, men havde ikke rigtig penge til det. I stedet flyttede vi til Berlin for at arbejde og bo. Det endte med, at vi blev dernede i mere end to år. I Berlin arbejdede jeg bl.a. som bartender i Berliner ...

Fra steinerskolen til arabisk på Københavns Universitet

Mikkel dimitterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2015 og læser nu Mellemøstens sprog og samfund på Københavns Universitet.

Min årsopgave på steinerskolen handlede om konflikten mellem Israel og Palæstina, og da årsopgave og skoletid på steinerskolen var slut, rejste jeg tilbage til Palæstina i et halvt år. Her arbejdede jeg bl.a. som frivillig i landbruget og på skoler. Muligheden for at komme tilbage og arbejde var kom...

Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Lindvedvej 64, 5260 Odense S

Tlf: 65 95 70 04

Mail: hf@rss-odense.dk

Vil du høre mere om Steiner HF, vil nuværende elever og lærere gerne fortælle om deres oplevelse af uddannelsen

  • Black Instagram Icon
  • Facebook Social Icon
Rudolf Steiner-Skolen i Odense med Steiner HF