top of page

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri kan du søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Afgangselever fra Steiner HF afslutter med et vidnesbyrd, der formelt er sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer.

Som elev på Steiner HF i Odense, vil du, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis HF-fagpakke giver adgang til, og på universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.

For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af vidnesbyrdet for Steiner HF. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Læs faktaark: 'Videre uddannelse efter Steiner HF - hvad kan man?' her

Mød tidligere elever, som har taget deres afgangseksamen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, nu Steiner HF. De fortæller om deres vej efter steinerskolen og de uddannelser, de nu er i gang med (2018).

Fra steinerskolen til innovation og design på DTU

Fra steinerskolen til innovation og design på DTU

Viktor dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. Herefter begyndte han at læse innovation og design på DTU i København.

Da jeg var færdig på steinerskolen flyttede min kæreste og jeg til Berlin, fordi vi trængte til at rejse ud og gøre noget helt andet. I Berlin arbejdede jeg bl.a. med at passe børn samt på specialkaffe-caféer. Da jeg regnede med at ville søge ind på arkitektskolen eller universitetet for at blive ingeniør, valgte jeg sideløbende at tage nogle HF-fag som fjernundervisning. Som steinerelev skal man søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2, men samtidig krævedes det her, at jeg havde et ’traditionelt’ eksamensbevis i fysik og matematik, for at bevise at jeg levede op til de specifikke krav. Af andre interesser tog jeg samtidig også fagene tysk og samfundsfag på HF fjernundervisning. 2,5 år senere år senere flyttede jeg til København, hvor jeg fortsatte jeg med at arbejde med specialkaffe, nu på The Coffee Collective. Derudover arbejdede jeg hos en iværksættervirksomhed, Icura, hvor jeg stod for support og produktion. Jeg endte med at beslutte mig for at ville søge ind på DTU på design-ingeniøruddannelsen, da jeg synes, det virkede som en spændende kombination. Derfor tog jeg de nødvendige HF-fag, kemi og matematik på niveau A, for at kunne søge ind på netop denne uddannelse. Jeg var blandt de 10%, som blev optaget på uddannelsen via kvote 2, og jeg begyndte på uddannelsen sidste sommer. Jeg er nu ved at afslutte andet semester. Jeg har især været glad for det første semester. Vi lærer nogle spændende ting, men jeg synes faktisk, at uddannelsen er mindre kreativ, end den sælger sig for at være. Bl.a. har vi en del naturvidenskabelige fag, som ikke hænger så meget sammen med det, vi ellers beskæftiger os med. Fagene virker lidt løsrevet fra resten og som om, vi bare skal have dem. Til gengæld kan jeg rigtig godt lide de mere projektorienterede fag, hvor vi indsamler viden og analyserer behov og skaber noget på bagrund af disse. Jeg er glad for at have haft de håndværksmæssige fag på steinerskolen i forhold til mit studie nu. I fremstillingsfagene, hvor vi laver prototyper, kan jeg mærke, at det kommer mig til gode at have haft forskelligt værktøj i hænderne og arbejdet med forskellige materialer, lige fra læder til jern. I et andet fag, visuelt design, hvor vi skal tegne det, vi tænker, kan jeg også se, at jeg har nogle fordele frem for mange af de andre studerende, der ikke har været vant til at tegne. Det har jeg jo gjort i hele min skoletid på steinerskolen, så det ligger mig ikke fjernt. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt alligevel vil overveje at søge over på arkitektstudiet. Det er min opfattelse, at der er mere fokus på den kreative og innovative tænkning, som taler mest til mig, men først giver jeg lige design ingeniør-uddannelsen en chance mere.

Da jeg var færdig på steinerskolen flyttede min kæreste og jeg til Berlin, fordi vi trængte til at rejse ud og gøre noget helt andet. I Berlin arbejdede jeg bl.a. med at passe børn samt på specialkaffe-caféer. Da jeg regnede med at ville søge ind på arkitektskolen eller universitetet for at blive...

Fra steinerskolen til Syddansk Universitet og robotteknologi

Fra steinerskolen til Syddansk Universitet og robotteknologi

Markus dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2016. Herefter læste han til Civilingeniør i Robotteknologi på SDU i Odense.

Det har nok længe ligget i kortene, at jeg skulle uddanne mig til det, jeg er i gang med nu. Da 3-D-printerne kom frem, var jeg meget optaget af det, og jeg byggede selv en i forbindelse med en opgave på steinerskolen. I 1. vg. var jeg i erhvervspraktik hos en odenseansk robot- og softwarevirksomhed, og jeg endte efterfølgende med at arbejde hos demved siden af skolen i et par år. Min årsopgave handlede i øvrigt også om robotter i industrien. Efter steinerskolen havde jeg egentlig planer om at tage ud at rejse, men da jeg vidste, at jeg ville søge ind på SDU på civilingeniøruddannelsen ret hurtigt, endte det med kun at blive til en måneds interrail sammen med en af mine tidligere klassekammerater. Jeg søgte ind på uddannelsen via kvote 2, og da det var et krav, tog jeg matematik A og fysik B på HF enkeltfag på GSK (gymnasiale suppleringskurser) i løbet af to måneder. Det var en god måde også at få afprøvet det med at gå til eksamen, som jeg jo ikke var vant til. Jeg kendte jo i forvejen det meste af stoffet fra steinerskolen, så det gik fint altsammen. Det var også et krav, at jeg skulle til en kompetencevurdering på universitetet. Det skal alle, der søger ind via kvote 2 på SDU. Det gik også, som det skulle, og jeg blev optaget og begyndte på studiet sidste sommer. Jeg er meget glad for studiet, selv om det selvfølgelig også er meget krævende, specielt i forhold til at få styr på det med programmering. En gang skulle vi lave en opgave med en robot, der tegnede, og der gik jeg måske nok lidt mere kreativt til opgaven end de andre i forhold til selve det, robotten skulle tegne. Det, syntes jeg ikke, var ligegyldigt. Det kan godt være, at det er noget, jeg har med fra steinerskolen. Jeg har også været vant til at lave og gennemgå regnestykker på tavlen i overbygningen, som vi også gør her på universitetet. Det gik op for mig, at det var mine medstuderende ikke så vant til, der hvor de kom fra.

Det har nok længe ligget i kortene, at jeg skulle uddanne mig til det, jeg er i gang med nu. Da 3-D-printerne kom frem, var jeg meget optaget af det, og jeg byggede selv en i forbindelse med en opgave på steinerskolen. I 1. vg. var jeg i erhvervspraktik hos en odenseansk robot- og softwarevirksomhed...

Fra steinerskolen til møbelsnedkeruddannelsen

Fra steinerskolen til møbelsnedkeruddannelsen

Johanne dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. Herefter uddannede hun sig til møbelsnedker på Next>eud i København.

Efter steinerskolen tog jeg på højskole i Silkeborg i et halvt år. Her arbejdede jeg sideløbende som handicapmedhjælper for en af eleverne på højskolen. Højskoleopholdet inkluderede bl.a. et to måneders ophold i Uganda i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor vi skulle observere nogle af deres udviklingsprojekter. Efterfølgende valgte jeg også at arbejdede som frivillig for Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med kampagner og oplysningsarbejde rundt omkring i landet. Efter højskolen rejste jeg et halvt år til Indien sammen med to veninder og flyttede til København, da jeg var i Danmark igen. Her arbejdede jeg i lidt over et år som pædagogmedhjælper i en vuggestue. Jeg har altid godt kunne lidt håndværksfagene på steinerskolen og regnede også med, at jeg nok ville gå den mere kreative vej uddannelsesmæssigt. Jeg har altid haft det sådan, at man bare skal kaste sig ud i det, som man har lyst til, så skal det nok gå. Men der var mange ting, jeg havde lyst til og fandt spændende, så intet lå fast. Da jeg så på et tidspunkt hørte nogle bekendte fortælle om møbelsnedkeruddannelsen, blev jeg nysgerrig. Det lød interessant, og jeg kunne mærke, at det godt kunne være noget for mig. Jeg endte med at søgte ind på uddannelsen og kom ind. For at starte på en erhvervsuddannelsen som snedker skal du have bestået dansk og matematik eksamen fra folkeskolen. Derfor var jeg til to optagelsesprøver i dansk og matematik, inden jeg kunne starte på uddannelsen. Prøverne var ikke noget problem at bestå, og faktisk viste det sig, at mange var nødsaget til at tage disse optagelsesprøver, da de af den ene eller den anden årsag ikke havde et bevis fra folkeskolen med sig. Det er nu 2,5 år siden, jeg begyndte på møbelsnedkeruddannelsen, og jeg er rigtig glad for det. Det er spændende, og der er et godt miljø, både socialt og fagligt. Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktik, hvilket tiltaler mig meget. Jeg har praktikplads hos et inventarsnedkeri i Herlev, som laver mange forskellige snedkeropgaver, og jeg får virkelig prøvet mine evner af på mange områder. Det kan jeg godt lide. Selv om det er en håndværksuddannelse, er der god mulighed for også at kombinere det med det kreative. Man kan godt mærke, at snedkerarbejdet har fået et boost og stor interesse de senere år. Måske især her i København. Det giver en god dynamik. Jeg har et år tilbage af uddannelsen nu, og så må vi se, hvordan jeg skal bruge den. Der er flere muligheder, og verden ligger jo åben.

Efter steinerskolen tog jeg på højskole i Silkeborg i et halvt år. Her arbejdede jeg sideløbende som handicapmedhjælper for en af eleverne på højskolen. Højskoleopholdet inkluderede bl.a. et to måneders ophold i Uganda i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor vi skulle observere nogle af deres...

Fra steinerskolen til Next Creative i København

Fra steinerskolen til Next Creative i København

Jeppe dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2015. Herefter gik han i gang med teater-, event- og av-teknikeruddannelsen på Next Creative i København, hvor planen er at specialisere sig til lydtekniker.

I overbygningen på steinerskolen stod jeg ofte, sammen med en kammerat, for lyd og lys, når der var forskellige arrangementer som fx skuespil og koncerter. Det var spændende, men dengang jeg var sikker på, at jeg ville være økonom. Efter steinerskolen var jeg i godt et års tid ansat i Odense Kommune som aktivitetsmedarbejder i ungdomsklubben hos UngOdense. Her hjalp jeg især med det tekniske i forhold til de mange musikarrangementer og forestillinger, som der er i ungdomsklubben. I sommerferieperioden rejste jeg og en tidligere skolekammerat et par måneder rundt i Mellemamerika, og da jeg var hjemme igen, vendte jeg tilbage til arbejdet hos UngOdense. Eftersom jeg var overbevist om, at jeg skulle til at læse økonomi, tog jeg de realkompetenceprøver i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk, som var nødvendige for at kunne søge ind på økonomistudiet, da jeg jo skulle søge ind via kvote 2. Realkompetenceprøverne var en god oplevelse. Det gik fint, og jeg kendte jo godt stoffet i forvejen fra steinerskolen. Men da ansøgningen til økonomistudiet skulle til at sendes af sted sidste forår, gik det op for mig, at man jo også kunne vælge tage en uddannelse inden for lyd- og lysteknik, og at jeg måske i virkeligheden havde mere lyst til det end til at være økonom. Så det endte med, at jeg søgte ind på teater-, av-, og eventtekniker uddannelsen (TUE) på Next Creative i København, som er en erhversskoleuddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktik. Her skulle jeg også søge ind via kvote 2, og jeg kom så op til en samtale. De realkompetenceprøver jeg havde taget i dansk og matematik endte med også at tælle med i det store regnskab dér, og jeg blev optaget. Sideløbende med skolen var jeg efteråret 2017 med som tekniker på en to måneder lang turné, hvor min tidligere klassekammerat fra steinerskolen sammen med sin bror og kammerart spillede opvarmning for Katinka med deres band Arbirk. Det var en god og lærerig oplevelse. Jeg fik set 20 af danmarks fantastiske spillesteder, og jeg fik rigtig meget praktisk erfaring, som gør, at jeg også allerede nu kan sige ja til nogle jobs på det niveau. Jeg er meget glad for studiet. Det føles rigtigt at gå den vej.

I overbygningen på steinerskolen stod jeg ofte, sammen med en kammerat, for lyd og lys, når der var forskellige arrangementer som fx skuespil og koncerter. Det var spændende, men dengang jeg var sikker på, at jeg ville være økonom. Efter steinerskolen var jeg i godt et års tid ansat i Odense Kom...

Fra steinerskolen til jordemoderstuderende

Fra steinerskolen til jordemoderstuderende

Ane dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2013. Herefter læste hun til jordemoder på Københavns Professionshøjskole.

I stedet flyttede vi til Berlin for at arbejde og bo. Det endte med, at vi blev dernede i mere end to år. I Berlin arbejdede jeg bl.a. som bartender i Berliner Philharmonien, på en café med specialkaffe og passede børn. Jeg gik også på sprogskole og tog tysk og engelsk på HF fjernundervisning. Mest fordi jeg fik lyst til at holde det med skolen lidt ved lige. På et tidspunkt fik jeg tilbudt en pædagogmedhjælperstilling i en steinervuggestue på Frederiksberg, og jeg endte med at sige ja tak til jobbet efter en spændende tid i Berlin. Jeg var i vuggestuen i et års tid og undervejs fandt jeg ud af, at jeg gerne ville være jordemoder. Som steinerelev søger man ind på videregående uddannelser via kvote 2. Det viste sig, at jeg manglede lidt kemi. Jeg tror, det var fordi, at vi gik glip af noget, da vores kemilærer på steinerskolen var lockoutet i forbindelse med den forrige lærerkonflikt. Så generelt tror jeg, at man har det, der kræves. Men jeg tog altså kemi på HF fjernundervisning, og så valgte jeg at tage psykologi med også. For at få noget mere og andet praktisk erfaring inden for det sociale felt, var jeg også hjemmehjælper i den sociale hjemmepleje på Nørrebro i et halvt år. I foråret 2017 søgte jeg så ind på jordemoderuddannelsen og blev optaget og endda på min første prioritet, København. Jeg begyndte i sensommeren. Lige nu er jeg i praktik på Rigshospitalet. På studiet er halvdelen af eleverne kommet ind via kvote 1 (karakterer med et snit på 11). Den anden halvdel kom, som jeg, ind via kvote 2. Mange af kvote 1-ansøgerne kommer direkte fra gymnasiet, mens vi andre har lavet en masse andet efter vores ungdomsuddannelse. Ofte har vi arbejdet med mennesker. Det giver lidt forskellige tilgange til studiet og faget, men jeg er glad for at have mine praktiske erfaringer med. Noget af det, jeg måske har fået med fra steinerskolen, er at jeg generelt er åben for metoder og måder at anskue tingene på. For mig handler det om at lære undervejs mere end at have styr på sine noter, så man hurtigt kan slå svaret op. En gang skulle vi lave en lille film, der skulle beskrive barnets rotation gennem bækkenet. Der kunne jeg mærke, at jeg gerne ville gå mere kreativt og alternativt til værks end de andre, som fokuserede på, at det jo kun handlede om fagligheden. Jeg ville bare også gerne gøre det visuelt flot og anderledes, så man måske også huskede det bedre. Jeg syntes, at vi lige så godt kunne gøre det spændende at se på. Samtidig er det jo også sjovere at lave. Jeg fik ikke gruppen overbevist, og samtlige hold lavede stort set den samme præsentation, som var ret kedelig. Men jeg er glad for studiet og trives. Det er det rigtige valg for mig.

Da jeg var færdig på steinerskolen havde min kæreste og jeg egentlig lyst til at komme ud at rejse, men havde ikke rigtig penge til det. I stedet flyttede vi til Berlin for at arbejde og bo. Det endte med, at vi blev dernede i mere end to år. I Berlin arbejdede jeg bl.a. som bartender i Berliner ...

Fra steinerskolen til arabisk på Københavns Universitet

Fra steinerskolen til arabisk på Københavns Universitet

Mikkel dimitterede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 2015 og læste derefter Mellemøstens sprog og samfund på Københavns Universitet.

Min årsopgave på steinerskolen handlede om konflikten mellem Israel og Palæstina, og da årsopgave og skoletid på steinerskolen var slut, rejste jeg tilbage til Palæstina i et halvt år. Her arbejdede jeg bl.a. som frivillig i landbruget og på skoler. Muligheden for at komme tilbage og arbejde var kommet i stand på baggrund af nogle kontakter, jeg havde fået, da jeg var der i forbindelse med min årsopgave.    Tilbage i Danmark arbejdede jeg i en periode for at skaffe penge til et halvt års højskoleophold på journalistlinjen på Askov Højskole. Herefter gik turen til København, og i september 2017 begyndte jeg at studere arabisk på Københavns Universitet.    Når man søger ind på universitetet med en steinerbaggrund sker det via kvote 2. Mit vidnesbyrd, årsopgave, det efterfølgende halve år i Palæstina og højskoleopholdet indgik naturligvis i den motiverede ansøgning. Og efter en kompetencevurdering i engelsk og dansk, som er en formsag, når man ikke har karakterer med sig, var jeg optaget. Det hele gik nemt og smertefrit. Det var ikke nødvendigt at supplere med HF enkeltfag eller andet for at komme ind.   Det har været en stor omvæltning at starte på universitet, og især har det været et stort pres at skulle starte med at gå til eksamen, hvilket jeg jo ikke har været vant til fra tidligere. Jeg er imidlertid glad for at ikke at have været under eksamenspres i min tid på steinerskolen, da en af de ting, jeg lige netop godt kunne lide ved skolen, var ikke altid at skulle arbejde ud fra et bestemt pensum, men i høj grad at kunne følge mine interesser.    Jeg er nu i gang med 2. semester og har planer om at læse videre og tage overbygningen på KU, efter at jeg har min bachelor i hus om et par år. Det er ikke helt let at lære arabisk, som på så mange måder er meget anderledes end fx dansk. Men det skrider stødt og roligt fremad. Ud over sproget indgår læren om kultur, religion og samfund også i uddannelsen. Journalistikken interesserer mig stadig, så måske vil den også få en plads i fremtiden. Det må tiden vise. Lige nu er der nok at se til og en masse spændende ting at sætte sig ind i.

Min årsopgave på steinerskolen handlede om konflikten mellem Israel og Palæstina, og da årsopgave og skoletid på steinerskolen var slut, rejste jeg tilbage til Palæstina i et halvt år. Her arbejdede jeg bl.a. som frivillig i landbruget og på skoler. Muligheden for at komme tilbage og arbejde var kom...

bottom of page