1/1

Optagelse på Steiner HF

 

Du behøver ikke at have gået på en steinerskole, for at tage en Steiner HF:

  • Kommer du fra en anden grundskole eller efterskole, kan du ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen, sammen med dig, vurdere, om Steiner HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at du har gået på en steinerskole i grundskoleforløbet.

  • Går du i steinerskolens 10. klasse, optages du på Steiner HF på baggrund af en samtale.

  • Du kan søge om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk eller ved at kontakte os, så hjælper vi dig videre og besvarer også eventuelle spørgsmål, du måtte have.

 

Du kan kontakte vores studievejleder Ulrike Müller her

Økonomi

 

Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge på niveau med skolens øvrige klasser, da vi er en friskole. Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m.

 

Som elev på Steiner HF, kan du søge SU på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser. Det gælder også Ungdomskort, der giver rabat på din daglige transport fra bopæl til uddannelsessted. Du kan også få studiekort.

 

Steiner HF-elever kan søge fripladstilskud i 1. og 2. HF både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. 

Skolen har endvidere en rejsefond, hvor Steiner HF-elever kan søge om økonomisk hjælp til rejser.

 

Kommer du langvejs fra, er vi gerne behjælpelig med at finde dig en både god og billig bolig.

"Jeg kan godt lide, at man koncentrerer sig om noget i en længere periode"
Albert

"Jeg synes faktisk, man godt kan overføre noget af den kreative tilgang også til fysik og kemi"
Katrin

Vi har haft en ungdomsuddannelse i mange år

Det er ikke nyt for os at have en ungdomsuddannelse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Det har vi haft siden starten af 80'erne, men i forbindelse med gymnasiereformen i 2016 blev det muligt, at skoler, der tager udgangspunkt i steinerpædagogikken, kunne udbyde deres ungdomsuddannelse som en Steiner HF med karakter- og eksamensfrihed fra skoleåret 2018/19. Rudolf Steiner-Skolen i Odense har over 300 elever fordelt på 13 klassetrin fra børnehaveklasse til og med Steiner HF, der udgør de sidste to år af vores fire-årige overbygningsdel. Disse fire klassetrin holder til i den samme bygning, og har på den måde også deres eget fællesskab.