Musiske fag giver også fællesskab
Musiske fag giver også fællesskab

Man lærer mere end en kunstart
Man lærer mere end en kunstart

Drama styrker bl.a. sproget og modet
Drama styrker bl.a. sproget og modet

Musiske fag giver også fællesskab
Musiske fag giver også fællesskab

1/4

Kreative, kunstneriske og håndværksfag er en naturlig del af hverdagen

På Steiner HF møder du og beskæftiger du dig også med kunst, musik, drama og håndværk 

 

De kunstneriske og håndværksmæssige fag har et højt fagligt niveau på Steiner HF, og du lærer mere end en kunstart og et håndværk. Gennem fagene udvikler du både sociale kompetencer og kreativ og individuel tænkning, som også styrker dig i de mere klassiske, teoretiske fag. De forskellige fag spiller sammen og supplerer hinanden og er desuden med til at give dig en afvekslende hverdag, hvor du kan prøve dig selv af på forskellig vis.

Håndværksfag giver en alsidig dagligdag og giver teoretisk, praktisk og kunstnerisk indsigt

 

Håndværk

Alle vil i løbet af Steiner HF stifte bekendtskab med håndværksfagene sølvsmedning og stenhugning, som både vil give dig teoretisk, praktisk og kunstnerisk indsigt. Du vil desuden også have faget bogbinding, da du selv skal indbinde din årsopgave.

Musik

Alle elever spiller på et instrument, og der er mange muligheder og niveauer. Du får individuel undervisning i dit instrument, og du vil spille i orkester og synge i kor, hvor du møder forskellige stilarter og sværhedsgrader inden for musikken. I vil spille flere koncerter og du kommer på kor- og orkesterrejser til udlandet. Du vil også få undervisning i musikteori.

De musiske fag giver også fællesskab og fællesoplevelser
De kunstneriske fag har et højt fagligt niveau, og man lærer mere end en kunstart

Kunst

Du vil blive undervist i og arbejder med maleri og skulpturering  i løbet af de to år på Steiner HF.

Du får også undervisning i kunsthistorie og arkitektur og kommer på en kunst og kulturrejse rundt i Europa på det sidste HF-år.

Drama

I foråret i det sidste år på Steiner HF arbejder klassen med og opfører et større selvvalgt skuespil, som giver eleverne mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til praksis. Dette styrker sproget, modet til at stå frem og til at formidle et budskab. Samtidig udvikler det evnen til samarbejde, ansvarlighed og den enkeltes sociale kompetencer.

Drama styrker sproget, modet til at stå frem og til at formidle et buskab