top of page
matematik-48.jpg

Mød et par af
vores lærere

Birgitte Kjær Thorndal

Håndværkslærer i plasticering og stenhugning

Det, der glæder mig dagligt i arbejdet med overbygningseleverne, er, når jeg kan se, at vores arbejde på skolen hjælper med til at modne den enkelte, så denne får tro på egne evner, og tør stå ved den man nu engang er.

Når jeg skal starte et fag op, er jeg meget opmærksom på, om der er mange nye elever i klassen. Det giver mange nye spørgsmål, som jeg skal prøve at besvare, inden vi kommer i gang; hvad er kravet til en buste, hvad er kravet til elevens kunnen? Det er heldigvis nemt at svare på. Eleven behøver ikke have arbejdet med ler før. Jeg kræver blot, at denne tør kaste sig ud i arbejdet, og så skal jeg nok hjælpe! Og bare rolig - de andre klassekammerater, som har gået her hele tiden, ved heller ikke, hvordan de skal lave en buste eller en skulptur i sten.

 

Stemningen i plasticerings- og stenhugningstimerne er fantastisk og alle bliver en del af klassen, når de står og arbejder sammen på dén måde.

Ofte bliver jeg spurgt: Hvorfor skal vi lave buster, eller hvad er meningen med at lave skulptur i sten? Svaret kan den samme elev altid selv svare på, når perioden er slut, og vi evaluerer. Jeg vil ikke give svaret her, for du skal igennem processen for at forstå svaret. Men evnen, du opnår, kan sættes i relation til de hovedfag, du ellers oplever dagligt, og til de prøvelser du senere vil opleve i livet.

birgitte, lærer på farverig udvidet Steiner HF

Eleven behøver ikke have arbejdet med ler før. Jeg kræver blot, at denne tør kaste sig ud i arbejdet, og så skal jeg nok hjælpe!

Martin, sløjd- og smedjelærer på farverig udvidet Steiner HF
Eleverne bliver grebet af det omhyggelige arbejde, og deres dedikation fører til smukke og unikke kreationer.
Martin Bo Geil Jørgensen

Håndværkslærer i sølvsmedning og træskulptur

Det er en fornøjelse at opleve elevernes ro og engagement i sølvsmedefaget. Sølvsmedning og smykkedesign i 1. hf er et område, som tillader eleven at fordybe sig i detaljen. Her læres grundlæggende værktøjer og teknikker, som kan sætte egne ideer og design i spil. Sølvets vej fra glødende mørkerødt til poleret og funklende er fascinerende. Eleverne bliver grebet af det omhyggelige arbejde, og deres dedikation fører til smukke og unikke kreationer.

I 2. hf videreføres det kunstneriske håndværk i form af arbejde med træskulpturer. Her beskæftiger vi os med linjeføring og dynamik i formgivning. Skulpturen lader sig udfolde i takt med, at træet bortskæres. Her må eleven tage højde for materialets begrænsninger og samtidig forholde sig til den skulpturelle forvandling, som finder sted i arbejdet.

Håndværksfagene på Steiner HF giver eleverne mulighed for at afprøve og udtrykke sig selv gennem konkret arbejde med kunsthåndværk – en mulighed jeg gerne selv ville have haft som hf-elev, men som jeg nu i stedet glæder mig over at være en del af som håndværkslærer.

Samantha Serpina

Engelsklærer

Elevernes interesse og udvikling er for mig noget af det fedeste ved at undervise i engelsk. Som engelsklærer forsøger jeg at møde eleverne lige dér, hvor de er. Ofte kommer eleverne med gode idéer til mig, og dem prøver jeg at gribe og gøre til virkelighed sammen med de unge mennesker. Sådan er det måske gået til, at jeg gerne krydrer de emner, vi arbejder med, med relativt frie, kreative opgaver, hvor eleverne selv kan prøve kræfter med et underemne, der interesserer dem. 

Det har vist sig, at den kreative fordybelse kan give eleverne helt nye indsigter, som kan være helt centrale for det engelskfaglige. Mens det kreative og det boglige hænger naturligt og solidt sammen i engelskfaget, fordyber vi os naturligvis også i den akademiske opgavegenre, hvilket blandt andet kommer eleverne til gavn, når de skal skrive SSO. I engelsk er det oplagt både at lære om den verden, som vi alle er en del af, og om sig selv. Tanken om, at de indsigter og den dannelse, som eleverne kan få med sig fra engelsk, kan komme eleverne og samfundet til gode i mange år frem, dét er noget, der giver mig masser af drivkraft.

Samantha, engelsklærer på farverig udvidet Steiner HF
Det har vist sig, at den kreative fordybelse kan give eleverne helt nye indsigter, som kan være helt centrale for det engelskfaglige.
Stefan, musiklærer på farverig udvidet Steiner HF

Vi er en stor flok, og hver især bidrager vi med det, vi kan, samtidig med at vi i fællesskabet kan udvikle os videre ind i det musikalske univers

Stefan V. Jokumsen

Kor, orkester og musikteori

I overbygningen med Steiner HF danner musikundervisningen ramme for en stor del af det sociale fællesskab. Hver onsdag mødes alle 4 klasser og har kor og orkester, spiser frugt og snakker, og i fællesskab øver vi os til julekoncert, nytårskoncert og orkesterrejse. Vi er en stor flok, og hver især bidrager vi med det, vi kan, samtidig med at vi i fællesskabet kan udvikle os videre ind i det musikalske univers. 

 

Dette fællesskab eller denne fælles udvikling er det vigtigste for mig som musikunderviser. År efter år bliver jeg imponeret over, hvad vi får det til, og når vi står til koncerterne, er det med stolthed – både fra mig og fra eleverne.


I arbejdet med musikken kommer både min klassiske opdragelse med kirkekor og symfoniorkesterbesøg og min rytmiske konservatorieuddannelse som pianist og virke som elektronisk musiker mig til gode, og jeg lægger stor vægt på, at vi kommer vidt omkring i det musikalske repertoire.


For virkeligt at kunne forbinde sig med det musikalske element, er det vigtigt, at alle elever får muligheden for at lære at spille på et instrument. Så uanset om man har spillet i mange år, eller om man lige er startet, så ser jeg instrumentspillet som noget helt centralt – og det er aldrig for sent at gå i gang. 

 

"Hvad nu hvis jeg ikke kan...?" Vi kan allesammen et eller andet, og så ser jeg det som min gyldne opgave, at forene det eleverne hver især kan, så det kan blive til et fælles hele. For når alt kommer til alt, så er det, hvad musik handler om: At vi hver især bidrager med vores tone og tilsammen danner en fælles harmoni.

bottom of page