top of page
Kunst- og kulturrejse3.jpg

Rejser og    praktik 

I løbet af dine to år på Steiner HF vil der også være forskellige rejser og praktikforløb

Charlietur

Charlieturen er overbygningens ryste-sammen-tur, der oftest finder sted umiddelbart efter skolestart i august. På turen lægges der op til masser af hyggeligt samvær på tværs af klasserne, blandt andet i form af samarbejdsøvelser og fællesspisning.  

 

Fælles klassetur 

10. klasse og 1. hf tager på en adventure-/natur-oplevelsestur sammen. Der er her fokus på fæl- lesskab og oplevelse af naturen gennem fysisk aktivitet.

 

Kunst-, kultur- og arkitekturrejse 

I 2. hf står der arkitekturhistorie på hovedfagsskemaet i ca. 3 uger. I forlængelse af perioden arrangeres en studierejse af 12 dages varighed, hvor bygningsværker og kunst fra primært renæssancen og det 21. århundrede opleves ’on location.’ Akvarelmaling, hyggeligt samvær, pizza, pasta og gelato er ligeledes vigtige bestanddele i den kulturindsprøjtning, som rejsen i det hele taget kan betragtes som.  

Kor- og orkesterrejse 

Hvert forår kommer du på en uges fælles kor- og orkesterrejse med skolens ældste elever for at synge, spille og give koncerter i ind- og udland. 

Programmet til koncerterne øves gennem hele skoleåret, og du optræder med kor, harmoni-, stryge- og symfoniorkester. Alle elever spiller og synger, og arbejdet på tværs af klasserne er værdifuldt for det sociale fællesskab blandt eleverne. Rejsen går eksempelvis til Tyskland, Sverige, Norge eller Holland.  

 

Socialpraktik 

I løbet af 1. hf skal du i socialpraktik i ind- eller udland. Socialpraktik handler om at mærke både sig selv og andre, men også om at få sat virkeligheden lidt i perspektiv. Hvordan kan du bruge dig selv til glæde for medmennesket og verden, til større frihed, retfærdighed og fred? Hvor kan du gøre en forskel?  

 

Studiepraktik

I 2. hf kommer du på besøg på en videregående uddannelse i 2-3 dage for at afprøve og opleve, hvordan det er at studere på en videregående uddannelse. 

bottom of page