top of page
Steiner HF sølvsmedning
Steiner HF biologi
SteinerHF biologi

Fag

Steiner HF træsløjd

 Steiner HF er ikke kun musik, kreativitet og håndværk

Der er de samme boglige, sproglige og naturvidenskabelige fag som på andre gymnasielle uddannelser.
Fagliste
 • Arkitektur

 • Biologi (B)

 • Bogbinding

 • Dansk (A)

 • Drama

 • Engelsk (B)

 • Eurytmi

 • Historie (A)

 • Idræt (C)

 • Instrumentalundervisning

 • Kor

 • Kulturrejse

 • Kultur- og samfundspakke

  • Religion (C)​

  • Samfundsfag (C)

  • Historie (B)

 • Litteratur

 • Maling

 • Matematik (B)

 • Musik (B)

 • Musikhistorie

 • Naturvidenskabelig fagpakke

  • Geografi (C)​

  • Kemi (C)

  • Biologi (B)

  • Fysik (C)

 • Orkester

 • Stenhugning

 • Sølvsmedning

 • Træskulptur

udvidet fagpk
Udvidet fagpakke

 

Alle Steiner HF-elever har en bred vifte af obligatoriske fag, som fremgår af listen ovenfor. Vi har derfor ikke valgfag på traditionel vis. Bredden i uddannelsen giver dig mulighed for at tilegne dig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. 

Vi har fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning - også på tværs af fagene. Undervisningen er tilrettelagt således, at du både tilegner dig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. Samtidig lærer du at arbejde selvstændigt og fordybe dig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

På Steiner HF får du ikke karakterer eller går til eksamen. Til gengæld får du, i tæt samarbejde med dine undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af indsats, kundskaber og resultater.

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser, der kræver basis fagpakke eller udvidet fagpakke, via kvote 2.

Se studieplaner

Afgangsvidnesbyrd

 

I slutningen af andet år på Steiner HF får du et omfattende afgangsvidnesbyrd, som henvender sig til omverdenen. Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt for de kompetencer, du har erhvervet dig i de enkelte fag, angiver det samlede pensum i alle fag på Steiner HF og indeholder desuden en grundig vurdering af årsopgaven, som er en stor selvvalgt opgave, der både omfatter en teoretisk, praktisk og kunstnerisk del.

Herudover dokumenteres bl.a. kompetencer inden for selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. I udarbejdelsen af vidnesbyrdet lægges stor vægt på, at du som elev får anerkendt dine opnåede kompetencer.

 

Vidnesbyrdet anvendes bl.a. til at søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Læs mere om evaluering og vidnesbyrd

Årsopgave, HO og SSO

 

Der er tre større skriftlige opgaver i løbet af Steiner HF: Årsopgave, som er en slags 'mini-speciale', hvor du får lov at fordybe dig i et selvvalgt emne hen over et skoleår med både en praktisk, en kunstnerisk og en teoretisk del - læs mere om årsopgaven her, HO, som er en studieforberedende historieopgave i 1. hf, som giver erfaring i opgaveskrivning forud for SSO'en, der er der den tredje større skriftlige opgave. SSO er en obligatorisk hf-opgave, som skrives i sidste halvdel af 2. hf.

bottom of page